Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van TeveForum.tk, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Gebruikers van TévéForum dienen zich te allen tijde aan het onderstaande reglement te houden. #
  2. TévéForum behoudt zich het recht om het onderstaande reglement zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. #
  3. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslissen de moderatoren van TévéForum over de specifieke behandeling hiervan. #
 2. LIDMAATSCHAP

  1. TévéForum is voor iedereen toegankelijk (leesbaar). Wie ook zelf berichten wenst te plaatsen, dient zich als gebruiker te registreren. #
  2. TévéForum behoudt zich het recht om een lidmaatschap te weigeren of zonder aankondiging stop te zetten. #
 3. PLAATSEN VAN FORUMBERICHTEN

  1. Een bericht moet steeds worden geplaatst in het topic dat het dichtst bij dat onderwerp aansluit. Bij gebrek aan een gerelateerd topic, mogen gebruikers dit zelf aanmaken. #
  2. Indien een bericht niet relevant is voor het topic waarin het werd geplaatst, kan dit onaangekondigd door TévéForum worden verplaatst of verwijderd. #
  3. Ieder bericht dient op een duidelijk leesbare manier en in het Algemeen Nederlands te zijn geformuleerd. Berichten die hier niet aan voldoen, kunnen onaangekondigd door TévéForum worden aangepast of verwijderd. #
  4. Berichten die zijn opgesteld in een lay-out die afwijkt van de forumstandaard, kunnen onaangekondigd door TévéForum worden aangepast of verwijderd. #
 4. AUTEURSRECHTEN & BRONVERMELDING

  1. Alle berichten die op dit forum worden geplaatst, zijn eigendom van TévéForum of van de auteur van het betreffende bericht. #
  2. Het is niet toegestaan om volledige nieuwsartikels op het forum te publiceren. Kort citeren uit teksten of artikels wordt wel toegestaan, mits een duidelijke bronvermelding. #
 5. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en wettelijke toelaatbaarheid van de door hen geplaatste berichten. Hiervoor kan TévéForum bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. #
 6. VERBODEN HANDELINGEN

  1. Volgende handelingen zijn onder geen beding toegelaten binnen de omgeving van TévéForum en zullen steeds tot een sanctie leiden:

   1. het verspreiden van spam #
   2. het gebruik van scheldwoorden #
   3. het lastigvallen van andere forumgebruikers #
   4. het beledigen van bepaalde personen of groepen #
   5. het hacken van gebruikersaccounts #
   6. het aanbieden of verspreiden van pornografisch en ander schokkend materiaal #
   7. het op illegale wijze verspreiden van geschreven of digitale content (licentie- of copyrightschendingen) #
   8. het publiceren van informatie die onder embargo staat #
   9. het promoten van producten of websites #
   10. het oproepen tot deelname aan enquêtes, tenzij na toestemming van een moderator #
   11. alle handelingen die verboden zijn volgens de huidige Belgische wetgeving #
  2. In situaties waarbij twijfel bestaat over de kwaadwilligheid van de inbreuk, beslissen de moderatoren over de noodzaak van een sanctie. #
 7. MELDING VAN INBREUKEN

  1. Wie problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht, kan dit melden aan TévéForum door bij dat bericht op het pictogram met het uitroepingsteken te klikken. In het venster dat vervolgens verschijnt, is er ruimte om de klacht duidelijk te omschrijven. Iedere klacht belandt rechtstreeks bij TévéForum en zal zo snel mogelijk door een moderator worden behandeld. #
  2. Een klacht die niet aan één specifiek bericht is gerelateerd, kan het best worden gemeld via een privébericht aan één van de moderatoren. Het team bestaat uit Neovo (moderator/beheerder) en TeBi (moderator). #
 8. ROL VAN MODERATOREN

  1. De moderatoren van TévéForum houden toezicht op de goede werking van het forum en de naleving van het bovenstaande reglement. Bij het vaststellen van inbreuken hebben zij het recht om:

   1. berichten onaangekondigd te bewerken #
   2. berichten onaangekondigd te verplaatsen #
   3. berichten onaangekondigd te verwijderen #
   4. gebruikers een persoonlijke waarschuwing te geven #
   5. gebruikers tijdelijk of permanent van TévéForum te verbannen #
  2. Indien een gebruiker het niet eens is met een beslissing die werd genomen door een moderator, is het aangewezen de moderator in kwestie - voor zover diens identiteit bekend is - aan te spreken via een privébericht. Daarnaast staat het de gebruikers ook te allen tijde ook vrij om de andere moderatoren op diezelfde manier te contacteren. #